25 Contoh Ucapan Hari Raya Idul Fitri, Termasuk Bahasa Sunda - Halaman 2

25 Contoh Ucapan Hari Raya Idul Fitri, Termasuk Bahasa Sunda

Tim - detikInet
Rabu, 12 Mei 2021 16:00 WIB
Father and daughter looking at phone during raya celebration in Malaysia
Foto: Getty Images/ibnjaafar

Ucapan Hari Raya Idul Fitri Bahasa Sunda

11. Wilujeng boboran Siam.

12. Tayya basa nu bisa direka, taya saur nu bisa jadi panjajap catur, lintang ti kedalna ucapan 'Wilujeng boboran Siam' neda dihapunten lahir tumekanin batin.

13. Sugrining runtah kalepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silahturahi. Wilujeng boboran Siam 1442 H. Taqobalallahu minaa waminkum.

14. Sadaya jalmi tiasa ngiring Lebaran, tapi teu sedaya jamli tiasa ngiring Idul Fitri, mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri, wilujeng boboran Siam 1442 H. Hapunten samudaya kelapatan.

15. Kedaling rasa nu pinuhku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meungpeung wanci can mustari.

16. Wening galih nu diparih, jembar mana nu dipilampah. Wilujeng bobotan Siam 1442 H, kalayan neda panapunten tina samdayaning kalepatan.

17. Mugi cukup lumur jembar pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten samudaya kalepatan hapunten nu kasuhun.

18. Bilih kantos kasisit kana ati, kapancah kalengkap ucap, kajenggut kababuk catur, tawakufna nu kasuhuhn. Hapunten sadaya kalepatan. Wilujeng boboran.

19. Sugrining runtah kelepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silahturahmi. Wilujeng boboran Siam 1442 H. Taqqobalallahu minna waminkum.

20. Bilih aya tutur saur kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran Siam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng batin.

21. Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, nyucikeun panyakit ati, balik diri kanu suci hapunten samudaya kalepatan lahir sinareng batin. Wilujeng boboran Siam.

22. Ngeunteung na raga katineung, nyaliksik diri ngarampa dada bari reureuh milang dosa, breh bula pangharepan geus lekasa poe fitri nembongan. Neda sihapunten.

23. Wilujeng boboran Siam 1442 H. Minal aidn wal faizin. Mugi barokah Ramadhan nuyun lakuning lampah urang dina enggoning nyorang sawelas sasih anu bakal karandapan.

24. Kedaling rasa nu pinuhku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meunpeung wanci can mustari.

25. Bersih galih nu dipamrih jembar mana nu diseja mugi agung cukup lumur neda kana samudaya kalepatan lahir tumakaning batin, wilujeng boboran Siam.

(jsn/fay)